Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny

Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílnyAnotace projektu:
Cílem projektu je investiční podpora technických a řemeslných oborů na škole, díky čemuž dojde ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím stavebních prací a nově pořízeného zařízení a vybavení. Do projektu je zahrnuto také úpravy veřejného prostoru před zařízením praktické výuky oborů Tesař a Truhlář.

Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Jaký problém projekt řeší?
Škola v současnosti nemá nejmodernější zařízení, které by žákům sloužilo v dílnách při praktické výuce v oborech tesař a truhlář, proto škola přistoupila ke kroku definování popisovaného projektového záměru pořízení širokopásové brusky, CNC stroje a olepovačky hran s předfrézováním vč. dalších doplňků jako odsávání a drobných stavebních úprav, které budou sloužit k praktické výuce.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je investiční podpora technického a řemeslného vzdělávání na škole, díky čemuž dojde ke zkvalitnění výuky, a to především prostřednictvím stavebních prací (elektroinstalace, atd.) a nově pořízených strojů. Dalším cílem je zvýšit zájem uchazečů o studium v oborech, které zaměstnavatelé vysoce poptávají a jsou klíčové pro další konkurenceschopnost.

Jaká změny jsou v důsledku projektu očekávány?
Vybavení školy je již starší. Žáci se sice naučí potřebné odborné dovednosti, ale v praxi u budoucího zaměstnavatele se setkávají s mnohem modernější technikou: stroji i nástroji. Proto je nutné modernizovat dřevodílny - dílny pro výuku truhlářů a tesařů. Zastaralé vybavení a absence strojů nemá pozitivní vliv na úroveň vzdělávání a poskytování školských služeb. Vybavení je nutné pořídit vzhledem ke zkvalitnění výuky a znalostnímu profilu budoucích absolventů. Díky rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení dílen bude žákům umožněna motivace ke studiu a rozvoj znalostí a získání řemeslných kompetencí.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
- Stavební práce
- Pořízení materiálně-technického vybavení dílen
- Venkovní úpravy - pořízení nového mobiliáře v exteriéru školy

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Na viditelném místě v prostorách školy bude vyvěšena informace o probíhající realizaci vč. doby udržitelnosti. O výstupech projektu bude dále veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy. V neposlední řadě budou výstupy projektu šířeny za pomoci spolupráce s dalšími školami.

Přehled zdrojů financování:
Měna: CZK
Celkové zdroje: 3 170 836,02
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 3 170 836,02
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00 
Příspěvek Evropské Unie: 2 695 210,61
Národní veřejné zdroje: 158 541,80
Podpora celkem: 2 853 752,41
Vlastní zdroj financování: 317 083,61
% vlastního financování: 10,00

IROP_CZ_RO_B_C_RGB.jpg