Vyhledávání

Proč studovat u nás?

Střední odborná škola Nové Město na Moravě v současné době nabízí jedenáct oborů a dva nástavbové. Výuka s výraznou podporou moderních technologiíí umožňuje vyučujícím více se soustředit na komunikaci, rozvoj kritického myšlení, hodnocení a sebehodnocení žáků. Ti dostávají prostor pro realizaci svých nápadů a myšlenek. Dalším prvkem je snaha o zavedení prvků projektové výuky. Rozvoj vybavení je navrhován právě tak, aby pedagogové měli co nejsnadnější pozici při přípravě svých hodin. Jedním z výsledků je i fakt, že žáci téměř všech oborů si díky činnosti ve škole dokáží vydělat peníze.
Velký důraz je kladen na praktické činnost a to napříč celým spektrem oborů. Spolupracujeme s mnoha většími či menšími firmami. A právě zde žáci získávají své první pracovní zkušenosti.

Vize školy

  • R Respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
  • E Energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
  • S Spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
  • P Porozumění – soc. inteligence, snaha o snížení soc. patologických jevů
  • E Estetika - zlepšení vzhledu školy
  • K Komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
  • T Tolerance – snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Spolupracujeme s ...