Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby pro veřejnost > Školení řidičů

Školení řidičů

Provádíme pravidelné profesní školení pro skupiny C a CE

Pravidelné školení držitelů platných průkazů profesní způsobilosti, kteří jsou podle zákona povinni každoročne se zůčastnit školení v rozsahu 7 hod.
Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin

Podmínka profesní způsobilosti se nevztahuje na řidiče:

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou
  České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních
  hmotných rezerv
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
 • vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou 
 • vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu
  závislé práce nebo podnikání řidiče
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby
 • zemědělských a lesnických traktorů

Přihlášení je možné do čtvrtka před následujícím týdnem, kdy bude školení organizováno.

Školení je většinou v pátek.

Přihlášení řidičů na školení je možné těmito způsoby:

 1. e-mailem
  Mgr. Blanka Merunková
  merunkova@sos-nmor.cz
 2. telefonicky
  Mgr. Blanka Merunková
  +420 731 620 994
  Pevná linka školy - +420 566 615 120

Na školení si každý vezme - řidičský a profesní průkaz, objednávku nebo hotovost.

Kontakty na školitele 

Mgr. Blanka Merunková
e-mail: merunkova@sos-nmor.cz
telefon: +420 731 620 994

Mgr. Helena Švárová
e-mail: svarova@sos-nmor.cz
telefon: +420 734 439 322

Pevná linka školy - +420 566 615 120

Poštovní adresa školy
Školení řidičů
SOŠ Nové Město na Moravě
Bělisko 295
592 31 Nové Město na Moravě