Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Blog > Učíme studenty pomáhat druhým

Učíme studenty pomáhat druhýmUcime_pomahat1.JPGVe škole není vzdělávání pouze o získávání znalostí a dovedností, ale také o výchově k celkovému rozvoji osobnosti, která zahrnuje i učení se empatii a solidaritě s těmi, kteří potřebují pomoc. Jsme hrdí na to, že se naše škola pravidelně zapojuje do charitativních akcí a sbírek, které umožňují našim studentům poznat důležitost pomáhat druhým a rozvíjet jejich schopnosti aktivního občanství.

Již od prvního ročníku se snažíme vytvářet prostředí, ve kterém je solidarita a spolupráce s druhými samozřejmostí. Zapojujeme se do charitativních aktivit, jako jsou sbírky pro potřebné, dobrovolnické akce v domovech seniorů nebo ekologické projekty na ochranu přírody. Tyto aktivity nejenže přinášejí konkrétní pomoc, ale také podporují vzdělávání našich studentů mimo tradiční učební osnovu.

Podpora charitativních organizací a projekty

V rámci naší školy spolupracujeme s různými charitativními organizacemi a neziskovými projekty, které se zaměřují na pomoc lidem v nouzi, ochranu životního prostředí nebo podporu vzdělávání ve znevýhodněných oblastech. Naši studenti mají možnost se dobrovolnicky zapojit do těchto projektů a získat tak nové zkušenosti a také pochopení důležitosti pomoci druhým.

Výuka hodnot solidarity a empatie

V rámci výuky klade naše škola důraz na výchovu k hodnotám solidarity, empatie a sociální odpovědnosti. Pravidelně probíráme témata týkající se sociální spravedlnosti, rozdílů mezi jednotlivými sociálními skupinami a možností, jak můžeme pomáhat druhým. Studenti se učí chápat svět z různých perspektiv a hledat způsoby, kterými mohou svým jednáním pozitivně ovlivnit životy lidí kolem sebe.

Zdislavácké plesání očima našich studentů

Všechno to začalo návrhem naší paní učitelky, že bychom mohli uspořádat taneční dopoledne pro klienty Zdislavy. Přes počáteční obavy jsme se do toho pustili s obrovskou vervou a nadšením. A tak jsme plánovali a vymýšleli, od jídla, přes muziku až po naše předtančení. Téma „cesta hudebními desetiletími“ si vybralo nás. Dva kluci se ujali výběru hudby, jedna naše nadaná spolužačka vymyslela choreografii předtančení, dobrovolníci ho nacvičili, společně se školním bufetem jsme připravili občerstvení, několik našich kamarádů se ujalo obsluhy na baru a vedení nám dalo prostor a spoustu podpory.

Přišel den D a my se stejně, jako Zdislaváci svátečně oblékli. S trochou nervozity jsme čekali na jejich příjezd. Jakmile vstoupili do dveří, veškerý stres z nás spadnul a vyměnila ho náruč dobré nálady. Po počátečních projevech jsme se do toho pustili. Hudba hrála, všichni společně tančUcime_pomahat.jpgili a na každé tváři se rozléval veselý úsměv. Někteří si zazpívali, od Tučného, po Ztraceného a nakonec přijela Mašinka.

Nechybělo ani společné focení a legrační pózování s rekvizitami v našem fotokoutku. Bavili jsme se tak dobře, že jsme ztratili pojem o čase, a když přišla chvíle loučení, bylo nám z toho smutno.

Celý tenhle zážitek byl pro nás obrovskou zkušeností, za kterou jsme nesmírně vděční. Příští rok se se Zdislaváky rádi znovu sejdeme.

Zapojení do charitativních aktivit je pro naši školu důležitou součástí vzdělávacího procesu, které umožňuje našim studentům rozvíjet se jako zodpovědní a soucitní občané. Jsme hrdí na to, že naše škola podporuje hodnoty solidarity i empatie a aktivně se angažuje v pomoci druhým. Věříme, že tímto způsobem přispíváme k vytváření lepší a spravedlivější společnosti, ve které každý má šanci na lepší život.