Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Nová krajská stipendia pro učební obory

Nová krajská stipendia pro učební oboryTesař, Zedník

Podmínky pro splnění základního stipendia:
- Žák nemá žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném výcviku
- Celková omluvená absence žáka v teoretické výuce a v odborném výcviku nepřesáhla 90hod
- Žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo podmíněného vyloučení ze školy nebo nepodmíněného vyloučení ze školy, ani nebyl hodnocen sníženým stupněm hodnocení chování
- Žák nebyl v žádném z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani nehodnocen
- Žák byl klasifikován z odborného výcviku nejhůře stupněm dobrý
- Počet předmětů, ve kterých byl žák hodnocen stupněm, 4 nesmí přesáhnout 2 a to pouze ze všeobecně vzdělávacích předmětů

Podmínky pro splnění prospěchového stipendia:
- Měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5
- V žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4
- Z odborného výcviku byl hodnocen stupněm 1

Stipendium činí 700 Kč/měsíc
Stipendia jsou vyplácena 2x za rok

Pokud žák splní podmínky základního stipendia, dostane na svůj účet za každé pololetí 3 500 Kč.
Pokud splní navíc i podmínky prospěchového stipendia, dostane ještě k tomu 2 000 Kč.


Mechanizátor, Opravář, Ošetřovatelka, Truhlář, Železničář(ka)


V průběhu celého 3 letého studia musí splnit za každé pololetí tyto podmínky:
- Žák nemá žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném výcviku
- Celková omluvená absence žáka v teoretické výuce a v odborném výcviku nepřesáhla 90hod
- Žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo podmíněného vyloučení ze školy nebo nepodmíněného vyloučení ze školy, ani nebyl hodnocen sníženým stupněm hodnocení chování
- Měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5
- V žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4
- Z odborného výcviku byl hodnocen stupněm 1

 

Pokud žák splní tyto uvedené podmínky, bude mu vyplaceno jednorázové stipendium ve výši 10 000,- Kč po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky.


Instalatér


Podmínky pro splnění základního stipendia:
- Žák nemá žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném výcviku
- Celková omluvená absence žáka v teoretické výuce a v odborném výcviku nepřesáhla 90hod
- Žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo podmíněného vyloučení ze školy nebo nepodmíněného vyloučení ze školy, ani nebyl hodnocen sníženým stupněm hodnocení chování
- Žák nebyl v žádném z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani nehodnocen
- Žák byl klasifikován z odborného výcviku nejhůře stupněm dobrý
- Počet předmětů, ve kterých byl žák hodnocen stupněm 4 nesmí přesáhnout 2 a to pouze ze všeobecně vzdělávacích předmětů

Podmínky pro splnění prospěchového stipendia:
- Měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5
- V žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4
- Z odborného výcviku byl hodnocen stupněm 1

Stipendium činí 400 Kč/měsíc
Stipendia jsou vyplácena 2x za rok.

Pokud žák splní podmínky základního stipendia, dostane na svůj účet za každé pololetí 2 000 Kč.
Pokud splní navíc i podmínky prospěchového stipendia, dostane ještě k tomu 2 000 Kč.