Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijmací řízení

Přijmací řízení


V prvním kole přijímacího řízení máte možnost podat až tři přihlášky ke studiu - formuláře přihlášek jsou ke stažení zde.

Můžete se přihlásit na tři různé školy nebo na jednu školu podat všechny tři přihlášky, přičemž každá z nich může být zaměřena na odlišné obory.

Rozhodující pro přijetí uchazečů do daného oboru je jejich pořadí na výsledkové listině a priorita oboru uvedená v přihlášce.

Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu je od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Povinné přílohy k přihlášce ke studiu zahrnují potvrzení o prospěchu ze základní školy za osmý a devátý ročník - dokument zde, nebo kopie vysvědčení.
Dále je vyžadováno lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve vybraném oboru, s uvedením čísla oboru - dokument zde. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí přiložit posudek školského poradenského zařízení.

Cizinci mimo území EU musí předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu v ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení. Všechny dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 1. 9. 2024. Pro cizince podléhající zákonu o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny platí specifická pravidla.

V průběhu prvního kola přijímacího řízení je možné absolvovat jednotné testy dvakrát, i když je podána přihláška pouze na jeden maturitní obor. Vyhodnocení se pak řídí lepším výsledkem.

V případě nemožnosti účasti na řádném termínu jednotné přijímací zkoušky je nutno písemně omluvit neúčast do tří dnů předem a absolvovat zkoušku v náhradním termínu.

Při vyplňování přihlášky je nezbytné uspořádat všechny školy/obory sestupně podle vaší preference. 

Způsoby podání přihlášky zahrnují:

  1. Elektronické podání s ověřenou elektronickou identitou, kde zákonný zástupce nahraje povinné přílohy (např., lékařské doporučení, doporučení z PPP) do systému ve formě skenu či fotografie.
  2. Výpis z elektronického systému, kde zákonný zástupce uchazeče vyplní online přihlášku, přidá přílohy, uloží přihlášku, vytiskne výpis, podepíše a doručí v tištěné podobě do každé vybrané školy.
  3. Písemné podání přihlášky, kde zákonný zástupce přiloží listinné kopie všech příloh a doručí je do každé vybrané školy.

Uchazeč má možnost vybrat pouze jednu z těchto možností podání přihlášky; nelze je kombinovat.

Další informace jsou dostupné na webové stránce www.prihlaskynastredni.cz. 

 

Kategorie: