Obory vyučované na naší škole

Tesař

UČEBNÍ OBOR

Kód oboru: 36-64-H/01

Žáci učebního oboru TESAŘ mohou získat od 1. ročníku při splnění určitých podmínek krajské stipendium ve výši 700,- Kč/měsíc. Stipendium dostanou žáci vždy po ukončení pololetí úhrnem, tzn. 3.500,- Kč.
Navíc mohou žáci získat prospěchové stipendium ve výši 1.000,- Kč za pololetí.

pks

PKS - KARIÉRA

Základní údaje: Výuka je bezplatná, vhodný pro chlapce

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu

Možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitou

Stravování a ubytování
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Profesní orientace
Absolvent učebního oboru:
 - používá odbornou terminologii
- zhotovuje jednoduché tesařské výkresy a náčrty
- hotové dílo zaměří a zakreslí do výkresu - provádí jednoduché výpočty, rozměřuje a zakládá tesařské konstrukce
- ovládá potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a umí je udržovat
- volí vhodný materiál a výrobky při provádění tesařských konstrukcí
- ručně opracovává a strojně obrábí dřevo - ručně opracovává kovové prvky tesařských konstrukcí
- váže a montuje jednoduché tesařské konstrukce
- provádí rekonstrukce narušených tesařských konstrukcí
- rozeznává vady dřeva
- používá ochranné prostředky proti škůdcům dřeva, povětrnostním vlivům
- provádí jednoduché pokrývačské práce
- provádí jednoduché klempířské práce

Obor patří do skupiny oborů, kde je možné získat krajské stipendium nebo stipendium PKS Žďár nad Sázavou

Škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil

Odbornou praxi, která je placená, žáci vykonávají ve stavebních firmách

 

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME