Obory vyučované na naší škole

Lesní mechanizátor

UČEBNÍ OBOR

Kód oboru: 41-56-H/01

Základní údaje: Výuka je bezplatná, vhodný pro chlapce

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,
možnost nástavbového studia a získání maturity v podnikání v technických povoláních

Možnost dalšího studia:
- 2-letá nástavba s maturitou
- získání osvědčení pro práci s harvestorem

Stravování a ubytování
je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Získání hlavních znalostí a dovedností:
- je ověřeno při závěrečné zkoušce
- absolvent by měl teoreticky i prakticky ovládat veškeré pracovní postupy při těžbě dříví jednomužnou motorovou pilou
- soustřeďování dříví univerzálním traktorem a železným koněm, obsluhovat hydraulickou ruku a vyvážecí vleky
- měl by ovládat veškeré mechanizované práce v pěstování lesa a při pracích na skladech dříví
- veškeré používané mechanizační prostředky by měl umět nejen ovládat, ale i provádět údržby a odstraňovat poruchy
- úspěšným složením řidičských zkoušek v II. III. ročníku ZDARMA získá absolvent řidičské oprávnění pro řízení traktoru a osobního automobilu
- úspěšným složením zkoušek z myslivosti v II. ročníku, má po dovršení 16 let možnost získat lovecký lístek
- ZDARMA získání jeřábnického průkazu pro obsluhu hydraulické ruky
- ZDARMA získání svářečského průkazu - bodování elektrickým obloukem

Používané ochranné pracovní prostředky:
- jsou žákům poskytovány zdarma s tím, že si je žák po ukončení studia může zdarma ponechat
- jedná se o specielní oblečení a obuv pro práci v lese, doplněnou ušankou, pláštěnka do deště, gumáky, vatovaný kabát 3/4, rukavice

Pracovní prostředí:
  je při převážné většině odborného výcviku v lesních porostech - menší část v prvním a druhém ročníku, je prováděna v dílnách a v lesních školkách.

Příbuzná povolání: obsluha dřevozpracujících mechanizačních prostředků, práce na skladech dříví.


 

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME